Data Yayınları GYS Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme Sınavı Soru Bankası
Data Yayınları GYS Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme Sınavı Soru Bankası

Data Yayınları GYS Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme Sınavı Soru Bankası

İndirim Oranı : %15 İndirim
Fiyat : ₺60,00
İndirimli : ₺51,00
Barkod : 9786059456319

Data Yayınları GYS Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme Sınavı Soru Bankası

Data Yayınları GYS Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme Sınavı Soru Bankası  

İÇİNDEKİLER
 

SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ŞEF, VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ, MEMUR, ŞOFÖR UNVANI SINAV KONULARI FULL İÇERİK

 

·Türkçe Dil Bilgisi

·Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

·Genel Kültür

·T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım; Üçüncü Kısım: 1. Bölüm ve 2. Bölüm)

·657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4; Kısım 5; Kısım 6)

·4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

·4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

·3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

·663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

·Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

·Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

·Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

·Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği

·1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Altıncı Kısım: "Sağlık Bakanlığı” başlıklı Onikinci Bölüm)

·Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

·Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

·Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

·5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

·Taşınır Mal Yönetmeliği

·Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

·Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

·3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

·Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmeli

· Karayolları Trafik Yönetmeliği - Birinci Kısım: İkinci Bölüm;  İkinci Kısım: Dördüncü Bölüm (Sağlık Bakanlığı’nın Görev ve Yetkileri); Dördüncü Kısım: Altıncı Bölüm; Beşinci Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm;  Altıncı Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm, Altıncı Bölüm, Onuncu Bölüm; - Yedinci Kısım

·Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik

Yazar Adı
Data Yayınları