Lider Plus Yayınları AYT Matematik Ders Anlatım Föyleri
Lider Plus Yayınları AYT Matematik Ders Anlatım Föyleri
Lider Plus Yayınları AYT Matematik Ders Anlatım Föyleri
Lider Plus Yayınları AYT Matematik Ders Anlatım Föyleri

Lider Plus Yayınları AYT Matematik Ders Anlatım Föyleri

İndirim Oranı : %15 İndirim
Fiyat : ₺58,00
İndirimli : ₺49,30
Barkod : 9786053085195

Lider Plus Yayınları AYT Matematik Ders Anlatım Föyleri

Lider Plus Yayınları AYT Matematik Ders Anlatım Föyleri

İÇİNDEKİLER

FÖY 01: Polinomlar .............................................................................................................................................. 1

FÖY 02: Değer Bulma Polinom Bulma.................................................................................................................. 9

FÖY 03: Polinomlarda Bölme İşlemi................................................................................................................... 17

FÖY 04: Denklem ve Eşitsizlikler ....................................................................................................................... 25

FÖY 05: Değişken Değiştirme Yöntemi ile Denklem Çözümü ........................................................................... 33

FÖY 06: Eşitsizlikler - I........................................................................................................................................ 41

FÖY 07: Eşitsizlikler - II....................................................................................................................................... 49

FÖY 08: Faktöriyel Kavramı ve Sayma Yöntemleri ............................................................................................ 57

FÖY 09: Permütasyon (Sıralama)....................................................................................................................... 65

FÖY 10: Kombinasyon (Gruplama)..................................................................................................................... 73

FÖY 11: Tekrarlı Kombinasyon ve Binom Açılımı................................................................................................ 81

FÖY 12: Olasılık.................................................................................................................................................. 89

FÖY 13: Bağımlı-Bağımsız Olaylar ve Deneysel Olasılık................................................................................... 97

FÖY 14: Yönlü Açılar ve Trigonometrik Fonksiyonlar........................................................................................ 105

FÖY 15: Dar Açıların Trigonometrik Oranları.....................................................................................................113

FÖY 16: Trigonometrik Oranlar......................................................................................................................... 121

FÖY 17: Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çemberde İfadesi....................................................................... 129

FÖY 18: Trigonometrik Fonksiyonlardan Biri Verildiğinde Diğerini Bulma........................................................ 137

FÖY 19: Trigonometrik Fonksiyonların Periyodu Grafiği................................................................................... 145

FÖY 20: Trigonometrik Fonksiyonların Grafiği.................................................................................................. 153

FÖY 21: Yarım Açı Formülleri............................................................................................................................ 161

FÖY 22: Trigonometrik Denklemlerin Çözümü.................................................................................................. 169

FÖY 23: Özel Tanımlı Fonksiyonlar................................................................................................................... 177

FÖY 24: Parçalı Fonksiyonların Grafiği............................................................................................................. 185

FÖY 25: Üstel Fonksiyonlar ve Logaritma Fonksiyonu .................................................................................... 193

FÖY 26: Üstel ve Logaritma Fonksiyonlarının Tersi.......................................................................................... 201

FÖY 27: Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri - I.............................................................................................. 209

FÖY 28: Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri - II............................................................................................. 217

FÖY 29: Logaritmalı ve Üslü Denklemler.......................................................................................................... 225

FÖY 30: Logaritmanın Uygulamaları................................................................................................................. 233

FÖY 31: Diziler.................................................................................................................................................. 241

FÖY 32: Aritmetik ve Geometrik Diziler............................................................................................................. 249

FÖY 33: Limit ve Süreklilik................................................................................................................................ 257

FÖY 34: Kritik Nokta.......................................................................................................................................... 265

FÖY 35: Trigonometrik Fonksiyonların Limiti.................................................................................................... 273

FÖY 36: Süreklilik ............................................................................................................................................. 281

FÖY 37: Ortalama Değişim Hızı ve Türev......................................................................................................... 289

FÖY 38: Türevin Tanımı ve Özellikleri............................................................................................................... 297

FÖY 39: Türev................................................................................................................................................... 305

FÖY 40: Bileşke Fonksiyonunun Türevi ........................................................................................................... 313

FÖY 41: Teğetin Eğimi ve Teğet Denklemi ....................................................................................................... 321

FÖY 42: Azalan Fonksiyonun Grafikte İncelenmesi.......................................................................................... 329

FÖY 43: Maksimum ve Minimum Problemleri................................................................................................... 337

FÖY 44: Diferansiyel Kavramı ve Belirsiz İntegral............................................................................................ 345

FÖY 45: Belirli İntegral...................................................................................................................................... 353

FÖY 46: Parçalı Fonksiyonların İntegrali........................................................................................................... 361

FÖY 47: Rolle Teoremi ve İntegral ile Alan Hesabı........................................................................................... 369

Yazar Adı
Lider Plus Yayınları