Savaş Yayınları Maliye 1 Ders Notları Akıllı Notlar Dizisi Altın Seri
Savaş Yayınları Maliye 1 Ders Notları Akıllı Notlar Dizisi Altın Seri

Savaş Yayınları Maliye 1 Ders Notları Akıllı Notlar Dizisi Altın Seri

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺18,43
İndirimli : ₺13,82
Barkod : 9786052328392

Savaş Yayınları Maliye 1 Ders Notları Akıllı Notlar Dizisi Altın Seri

Savaş Yayınları Maliye 1 Ders Notları Akıllı Notlar Dizisi Altın Seri

KAMU GELİRLERİ
YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM
KAMU GELİRLERİNİN TÜRLERİ [VERGİ-RESİM-HARÇ]
YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM
KAMU GELİRLERİNİN TÜRLERİ
[ŞEREFİYE- HARCAMALARA KATILMA PAYI- VERGİ BENZERİ GELİRLER]
YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM
KAMU GELİRLERİNİN TÜRLERİ
[FONLAR- MAMELEK GELİRLERİ VE DİĞER GELİRLER]
OTUZUNCU BÖLÜM
KAMU GELİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
OTUZBİRİNCİ BÖLÜM
VERGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
OTUZİKİNCİ BÖLÜM
VERGİNİN KONUSU VE MATRAHI İLE MÜKELLEFİ
OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR
OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ YÜKÜ VE PARAFİSKAL YÜK 
OTUZBEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİLENEBİLİR KAPASİTE VE VERGİ ÖDEME GÜCÜ 
OTUZALTINCI BÖLÜM
ESNEKLİK
OTUZYEDİNCİ BÖLÜM
VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI
[GELİR - SERVET VE HARCAMA VERGİLERİ]
OTUZSEKİZİNCİ BÖLÜM
VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI [ORANLARINA GÖRE]
OTUZDOKUZUNCU BÖLÜM
VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI [GAYRİ ŞAHSİ VERGİLER
(REEL, OBJEKTİF, NESNEL) – SUBJEKTİF VERGİLER (ÖZNEL)]
KIRKINCI BÖLÜM
VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI [DİĞER SINIFLANDIRMALAR]
KIRKBİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ SİSTEMLERİ
KIRKİKİNCİ BÖLÜM
ANAYASADA YER ALAN VERGİLEME İLKELERİ [GENELLİK İLKESİ]
KIRKÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASADA YER ALAN VERGİLEME İLKELERİ [MALİ (FİSKAL) FONKSİYON]
KIRKDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASADA YER ALAN VERGİLEME İLKELERİ
[VERGİLEMEDE ADALET İLKESİ]
KIRKBEŞİNCİ BÖLÜM
ANAYASADA YER ALAN VERGİLEME İLKELERİ [KANUNİLİK İLKESİ]
KIRKALTINCI BÖLÜM
ANAYASADA BAKANLAR KURULUNA VERİLEN YETKİLER
KIRKYEDİNCİ BÖLÜM
DİĞER VERGİLEME İLKELERİ [RANDIMAN VE TARAFSIZLIK]
KIRKSEKİZİNCİ BÖLÜM
DİĞER VERGİLEME İLKELERİ [MÜDAHALECİLİK VE ETKİNLİK]
KIRKDOKUZUNCU BÖLÜM
ADAM SMİTH VE WAGNER’İN VERGİLEME İLKELERİ İLE RAMSEY KURALI
ELLİNCİ BÖLÜM
VERGİYE KARŞI TEPKİLER [KAÇAKÇILIK VE VERGİDEN KAÇINMA]
ELLİBİRİNCİ BÖLÜM
VERGİYE KARŞI TEPKİLER [YANSIMA]
ELLİİKİNCİ BÖLÜM
VERGİYE KARŞI TEPKİLER
[YANSIMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER]
ELLİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİYE KARŞI DİĞER TEPKİLER
ÇIKMIŞ SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ
Yazar Adı
Savaş Yayınları