Yargı Modern Hukuk Sözlüğü Fransızca Türkçe Türkçe Fransızca
Yargı Modern Hukuk Sözlüğü Fransızca Türkçe Türkçe Fransızca

Yargı Modern Hukuk Sözlüğü Fransızca Türkçe Türkçe Fransızca

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺21,60
İndirimli : ₺16,20
Barkod : 9786053520917

Yargı Modern Hukuk Sözlüğü Fransızca Türkçe Türkçe Fransızca

Yargı Modern Hukuk Sözlüğü Fransızca Türkçe Türkçe Fransızca
İçindekiler
Fransızca kısaltmalar / Abreviations en français
Fransızca Türkçe / Français Turc 
Türkçe Fransızca / Turc Français
Kısaltmalar / Sigles en français
Bibliyografya / Bibliyographie
Önsöz
Fransızca her ne kadar XIX’uncu yüzyıldaki bir numaralı diplomasi ve uluslararası ilişkiler dili olma (lingua franca) özelliğini günümüzün evrensel dili İngilizceye bırakmışsa da, yine de uluslararası bir dil olma niteliğini sürdürmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa insan Hakları Mahkemesi’nin İngilizceyle birlikte ikinci, Avrupa Toplulukları Adalet Divanının ise yegane resmi dili olduğu, ayrıca BM’in resmi dilleri arasında yer aldığı ve Frankofon ülkelerin sayısının 50’yi bulduğu hatırlanmalıdır. Ülkemizin İdarî yargı sisteminin tamamen Fransa’dan etkilenmiş olması ve bazı kanunlarımız üzerinde Fransız ve İsviçre mevzuatı etkisi, Fransızca’yı Türk hukukçuları açısından özellikle önemli kılmaktadır.
Bu eserin Fransızca-Türkçe bölümünü 2002 yılında yayınlamıştım. Bu müteva-zi çalışmaya ilişkin aldığım olumlu geri bildirimlerin verdiği motivasyonla geçen on yılda bu bölümü genişlettim. Ayrıca, uluslararası hukuk alanındaki deneyimlerimin ışığında uzun süren bir çaba ve emekle Türkçe-Fransızca bölümü hazırladım. Bu özelliğiyle Türkçe’de ilk defa Fransızca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Fransızca’ya bir hukuk sözlüğü tek bir cilt olarak yayınlanmaktadır.
Kelimelerin seçiminde, Fransızca ve Türkçe en yeni tarihli hukuk sözlükleri, modem hukuk yapıtları, medya, dava dosyaları ve konuşulan hukuk dili dikkate £:r.Tr.:ştu. Modem nitelemesi bilhassa bu özelliği vurgulamak için kullanılmıştır. Kelimelerin erkek isim, dişi isim, geçişli geçişsiz fiil özelliklerinin yanı sıra terimle” ilgili ılduklan hukuk dalı gösterilmiştir. Sözlüğün ayırıcı bir özelliği olarak anlamlarmm daha iyi anlaşılması için, bir çok terimin yanma hukuk yapıtları ve yasa merinler! ile uygulamadan örnek cümleler verilmiştir. Ayrıca yeri geldikçe terimlerin eş anlamlıları ve gerekliğinde karşıt anlamlıları da belirtilmiştir.
Eserin Alanında boşluğu dolduracağı inancıyla, tüm ilgilenenlere yararlı elmasım dilerim.
 Ankara, Ağustos 2012
Dr. Ergin Ergül
Yazar Adı
Yargı Yayıncılık