Yargı Çağdaş İngilizce Çeviri Kılavuzu Çeviri Terminoloji Dilbilgisi Sözlükçe

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺29,00
İndirimli : ₺21,75
Barkod : 9786053522874

Yargı Çağdaş İngilizce Çeviri Kılavuzu Çeviri Terminoloji Dilbilgisi Sözlükçe

Yargı Çağdaş İngilizce Çeviri Kılavuzu Çeviri Terminoloji Dilbilgisi Sözlükçe
Açıklama
Çağdaş İngilizce Çeviri Kılavuz üç bölümden oluşmaktadır. Çeviri metinlerin yer aldığı birinci bölümce; haber çevirileri, siyasi ve diplomatik demeçler, Avrupa Birliği müktesebatı çevirisi, eğitim çevirisi, Avrupa Birliği Eğitim Bakanlan Konferans Bildirgeleri, biyografi örnekleri, dilbilime ilişkin çeviriler, şiir çeviri örnekleri, mektuplar başlığı altında; referans, şikayet, teşekkür, abonelik, resmi mektup örnekleri, simültane çevirilerde ve konferanslarda sıkça karşılaşılan kalıp cümleler, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Arşivi`nin taranması sonucu oluşturulan seçme diplomatik metinler yer almaktadır. Ayrıca, Kompozisyon yazımında oldukça yararlı olacağı düşünülen öykü ve romanlardan seçme cümle ve cümlecikler bölümün sonuna eklenmiştir.
Çağdaş İngilizce Çeviri Kılavuzu`nun ikinci bölümü değişik disiplinlere özgü terminolojilerden meydana gelmektedir. Bu bölümde, Türkiye`deki bakanlıklar, genel müdürlükler, müsteşarlıklar, kamu kurum ve kurulukları, sivil toplum örgütlerinin isimleri ile güncel ulusal ve uluslararası kısaltmalar, askerî rütbe ve nişanlar, kısaltmalar, atasözleri, Türkiye`deki siyasi parti isimleri, ülkeler, başkent ve para birimleri, ölçü ağırlık giyecek çevirim tablosu bulunmaktadır.
İngilizce Dilbilgisinin yer aldığı üçüncü bölümde, tüm zamanlar ve kalıplar yalın bir dille anlatılarak, açık şemalarla desteklenmiştir. Dilbilgisi bölümü kendi kendine İngilizce öğrenmek veya İngilizcesini ilerletmek isteyenlerin önemli bir gereksinimini de karşılayabilecek niteliktedir. Kitabın içeriğinde, basitten daha karmaşık yapılara doğru bir yol izlendiğinden metotlu kullanımı da mümkündür.
Bu çalışmayla, Türk insanının günlük hayatından kesitlere ve Türkiye`nin gündemi üzerinde iz bırakan sosyal, kültürel ve ekonomik hareketleri süzgeçten geçirerek yansıtmaya çalıştık. İlgililere ve çeviri dersi alan öğrenci ve meslektaşlarımdan bu çalışmayı incelemelerini öneriyorum. Hoşgörü ve yapıcı eleştirileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Yazar Hakkında
1963 yılında Kayseri-Pmarbaşi (Uzunyayla`da) doğan Şenol ZAMAN, Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebi¬yatları Bölümü İngiliz Dil Bilimi (4 yıl lisans), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (4 yıl lisans), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü (2 yıl önlisans), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarım-Bitki- sel ve Hayvansal üretim Bölümü (2 yıl önlisans) bölümlerinden mezun oldu. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Verel Yönetimler bölümünde Yüksek Lisans bitirdi. Yine Ahmet Yesevi Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde Yüksek lisans bitirdi. Hacettepe üniversitesi Kültür Araştırmaları Bölümünde «Cyprus- Turco-British Relations» Konulu Yüksek tisans Tez çalışması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Dil Enstitüsünden (Defence Language Institute) diploma aldı. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğünce yayınlanan İngilizce Newspot Gazetesi ile haber dairelerinde çevirmenlik yaptı. Ayrıca, Ülkesel Profesyonel Turist Rehber Kokartına sahiptir. Şenol ZAMAN, geçmişte, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Avrupa Birliği konusunda Avrupa Birliği Uzmanlığı ve Avrupa Birliği Proje Yönetimi Formatörlüğü yapmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Ulusal Ajansta Dış Uzman olarak Comenius Projelerinde çalışmıştır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Görevli olarak Ortaöğretim Projesinin Yapılandırılması Projesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde ve Test Geliştirme Şubesinde (soru I hazırlama) İngilizce zümresinde çalışmıştır. Şenol ZAMAN İngilizce formatörü olarak pek çok ilde meslektaşlarına eğitim semineri vermiştir. Halen Anadolu Liselerinde İngilizce öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Şenol ZAMAN`ın başlıca eserleri:
1. Basın Sözlüğü (Ingilizce-Türkçe)
2. Çağdaş Çeviri Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)
3. Çağdaş İngilizce Çeviri Kılavuzu (722 sayfa 4,baskı)
4. İngilizce Dilbilgisi (6. baskı)
5. İngilizce Soru Bankası
6. First Grammar Practising Book (Anadolu Liseleri Alıştırma Kitabı)
T. Word House Dictionary (ilköğretim okulları için)
8. Eğitim Yöneticiliği Seçme Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu (Ortak çalışma)
9. Türkilizce Sözlüğü
10. KPDS Terimleri Sözlüğü
11. Açıkilköğretim 6.7 ve 8. sınıf İngilizce Ders Kitapları (Talim ve Terbiye Kurulu onaylı)
I "Murray Yagan`ın 1 Come From Behind Caucasus Mountains" isimli Romanını Türkçeye çeviren Şenol ZAMAN
L İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerini bilmektedir.
e-Mail: senol_zaman@yahoo.com, senol_zam60@hotmail.com
Yazar Adı
Yargı Yayıncılık