Savaş Yayınları Milletlerarası Ticaret Hukuku
Savaş Yayınları Milletlerarası Ticaret Hukuku

Savaş Yayınları Milletlerarası Ticaret Hukuku

İndirim Oranı : %5 İndirim
KDV Dahil : ₺1.000,00
İndirimli : ₺950,00
KDV Dahil : ₺950,00
Barkod : 9786258136241
Savaş Yayınları Milletlerarası Ticaret Hukuku
Cilt 1: 1072 - Cilt 2: 630
İçindekiler

Birinci Kitap
Milletlerarası Sözleşmeler

Birinci Bölüm
Milletlerarası Ticaret Hukuku Kavramı ve Kaynakları
Milletlerarası Ticaret Hukuku Kavramı
Ticarî Sözleşmelerin Kuruluşu Ve Geçerliliği
Milletlerarası Ticarî İlişkilerde Müzakere
Sözleşme İçeriğinin Hazırlanması

İkinci Bölüm
Milletlerarası Ticarî Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk
Sözleşme Statüsünün Tespiti

Üçüncü Bölüm
Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Kapsamı
Sözleşmenin Kuruluşu Ve Geçerliliği
Sözleşme Statüsünün Uygulama Alanı Dışında Kalan Hâller

Dördüncü Bölüm
Milletlerarası Ticarette Menkul Satımı
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmenin İhlâlinin Hüküm Ve Sonuçları
Menkul Satımına Uygulanacak Hukukun Tespiti

Beşinci Bölüm
Milletlerarası Ticarî Satımda Kullanılan Teslim Şekilleri
Genel Olarak
Teslim Şekilleri

Altıncı Bölüm
Tek Satıcılık Sözleşmesi
Kavram
Hukukî Nitelik
Tek Satıcılık Sözleşmesinin Geçerliliği
Tarafların Borçları
Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırma
Sözleşmenin Sona Ermesi
Tek Satıcılık Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Tespiti

Yedinci Bölüm
Franchise Sözleşmeleri
Kavram
Franchise Çeşitleri
Franchise Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği
Franchise Sözleşmelerinin Geçerliliği
Tarafların Borçları
Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırma
Sözleşmenin Sona Ermesi
Franchise Sözleşmelerine Uygulanacak Hukukun Tespiti

Sekizinci Bölüm
Milletlerarası Ticarette Kullanılan Belgeler
Ticarî Belgeler
Taşıma Belgeleri
Sigorta Belgeleri
Sair Belgeler

Dokuzuncu Bölüm
Eşya Taşıma Sözleşmeleri
Karayolu İle Eşya Taşımacılığı
Demiryolu İle Eşya Taşımacılığı
Havayolu İle Eşya Taşıma
Denizyolu İle Eşya Taşıma
Eşya Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Onuncu Bölüm
Fikrî Mülkiyet
Tarihi Gelişim
Fikrî Mülkiyet Kavramı Ve Türleri
Fikrî Mülkiyet İle İlgili Gelişmeler
Patentten Doğan Hakkın Kapsamı
Milletlerarası Unsurlu Fikri Hak Uyuşmazlıkları

Onbirinci Bölüm
Teminat Sözleşmeleri
Teminat Mektupları
Kefalet Sözleşmesi
Aval

Onikinci Bölüm
Milletlerarası Ticarette Ödeme
Kambiyo Senetleri İle Ödeme
Finansman Amaçlı Ödeme-Karşılıklı Ticaret
Peşin Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap)
Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditif
Teminat Akreditifleri
Banka Ödeme Yükümü (Bank Payment Oblıgatıon)

 
 
İkinci Kitap
Uyuşmazlıkların Çözümü

Onüçüncü Bölüm
Ticari Uyuşmazlıkların Dostane Çözüm Yolları
Diplomatik Usul
Müzakere Yöntemi Hakem Bilirkişilik - Teknik Bilirkişilik Yöntemi
Ön Hakemlik Yöntemi
Arabuluculuk Yöntemi
Davayı Sona Erdiren Taraf İşlemleri

Ondördüncü Bölüm
Tahkim
Ticarî Tahkim Türleri
Tahkim Sözleşmesi
Tahkim Talebi
Hakem Heyetinin Oluşturulması
Tahkim Yargılaması
Karar
Tahkim Yargılamasında Sulh
Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolları
Hakem Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Onbeşinci Bölüm
Milletlerarası Ticarî Uyuşmazlıkların Devlet Yargısında Çözümü
Milletlerarası Yetki Yargılama Sürecinde Karşılaşılan Özel Durumlar
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi
 
Yazar
Prof. Dr. Vahit Doğan
Sayfa sayısı
Set
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
content_copy