Savaş Yayınları Teminat Mektupları

Savaş Yayınları Teminat Mektupları

İndirim Oranı : %5 İndirim
KDV Dahil : ₺380,00
İndirimli : ₺361,00
KDV Dahil : ₺361,00
Barkod : 9786257127356
Savaş Yayınları Teminat Mektupları
 
İçindekiler
 
Birinci Bölüm
Teminat Mektuplarının Hukukî Niteliği Ve Fonksiyonları
Teminat Mektuplarının Hukukî Niteliği
Talep Garantilerine İlişkin Bir ÖrnekKuralların Hukukî Niteliği
Kavram Ve Unsurlar
Garanti Sözleşmesinin Fonksiyonları
Teminat Mektuplarının Benzer Hukukî Müesseselerden Farkı
 
İkinci Bölüm
Teminat Mektubu İlişkisinin Tarafları
Teminat Mektuplarında Taraflar
Tarafların Ehliyeti
 
Üçüncü Bölüm
Teminat Mektuplarının Çeşitleri
Banka Teminat Mektuplarının Çeşitleri
 
Dördüncü Bölüm
Teminat Mektubu İlişkisinin Kuruluşu
Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Kuruluşu
Sözleşmenin Şekli
Teminat Mektuplarının İçeriği

Beşinci Bölüm
Teminat Mektuplarına Uygulanacak Hukukun Tespiti
Problemin Tespiti
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Yetkili Hukukun Tespiti
Teminat Mektubu İlişkisinde Yetkili Hukukun Tespiti
 
Altıncı Bölüm
Bağlama Kuralının Uygulama Alanı
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektubu İlişkisinin Kuruluşu
Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Vasıflandırma
Atıf
Ön Mesele
Doğrudan Uygulanan Normlar Olarak Döviz Kontrol Kurallarının Uygulanması

Yedinci Bölüm
Teminat Mektuplarında Tarafların Yükümlülükleri
Doğrudan Teminat Mektuplarında Tarafların Yükümlülükleri
Dolaylı Teminat
 Mektuplarında Tarafların Yükümlülükleri
 
Sekizinci Bölüm
Kontrgaranti
Kontrgaranti Kavramı
Türk Bankacılık Uygulamasında Kontrgaranti
 
Dokuzuncu Bölüm
Teminat Mektubunda Devir İlişkisi
Teminat Mektuplarının Devri
Teminat Mektuplarından Doğan Alacağın Hacizi
 
Onuncu Bölüm
Teminat Mektuplarının Ödenmesine Engel Olma Yolları
Tazmin Talebinden Önce Dava Açılması
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektuplarının Ödenmesine Engel Olma Yolları
Mücbir Sebeplerin Teminat Mektuplarına Etkisi

Onbirinci Bölüm
İhtiyati Tedbir Talepleri
İhtiyati Tedbir Kavramı Ve Şartları
Ülke İçi Teminat Mektuplarında İhtiyati Tedbir Talepleri
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektuplarında İhtiyati Tedbir Talepleri
İhtiyati Tedbir Kararının Hüküm Ve Sonuçları

Onikinci Bölüm
Teminat Mektuplarının Ödenmesi
Borcun Muaccel Olması
İbraz Mükellefiyeti
Bankanın İbraz Edilen Belgeleri İnceleme Yükümü
Teminat Mektuplarından Doğan Borcun ödenmesi
Milletlerarası Unsur Taşıyan Banka Teminat Mektuplarının Ödenmesi

Onüçüncü Bölüm
Tarafların Ödeme Güçlüğünün Teminat Mektuplarına Etkisi
İcra Takibinin Teminat Mektuplarına Etkisi
İflasın Teminat Mektubu Sözleşmesine Etkisi

Ondördüncü Bölüm
Teminat Mektuplarında Rücu İlişkisi
Teminat Mektubunun Ödenmesi Hâlinde Rücu İlişkisi
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektubunun Ödenmesi Hâlinde Rücu İlişkisi

Onbeşinci Bölüm
Teminat Mektubu İlişkisinin Sona Ermesi
Teminat Mektubu Sözleşmesinin Sona Ermesi
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektubu Sözleşmesinin Sona Ermesi
Zamanaşımı
Ekler
Teminat Mektubu Örnekleri
Kaynakça
Kavram Dizini
 
Yazar
Vahit Doğan
Sayfa sayısı
648
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
content_copy